Avís legal

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini cal-talaia.cat pertanyen a Ulrich Hake (en endevant CAL TALAIA), amb NIE X1959990E, amb domicili a C. Glorieta, 7, 43425 Passanant i Belltall (Tarragona).

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, logotips, textos, fotografies, dissenys o altres elements està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial amb titularitat de CAL TALAIA o de terceres persones amb qui CAL TALAIA ha convingut el seu ús. L’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial amb titularitat de CAL TALAIA. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. CAL TALAIA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes o activitats. CAL TALAIA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i les referències per la seva identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de CAL TALAIA.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. CAL TALAIA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a cal-talaia.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. CAL TALAIA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

CAL TALAIA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. CAL TALAIA no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per CAL TALAIA.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CAL TALAIA informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web seran enregistrades en un fitxer del que és titular CAL TALAIA amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa comptable i fiscal dels serveis prestats, així com per l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis. L’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili fiscal de CAL TALAIA, al C. Glorieta, 7, 43425 Passanant i Belltall (Tarragona). Aquestes dades en cap cas seran cedides a tercers sense consentiment previ.