Els Comalats

Papallona Comalats Comalats en imatges

La micro-regió dels Comalats1 comença al sud de l’altiplà de la Segarra on presenta una morfologia suaument ondulada i fàcilment cultivable, que es transforma als vessants orientats més al sud en un terreny més accidentat. Abasta un quadrant corresponent al sud-est de l’Urgell, sud-oest de la Segarra i nord-oest de la Conca de Barberà. Inclou les valls dels rius Corb i Cercavins, i comprèn altituds de mitja muntanya entre 350 i 869 m. Des de els seus límits, des de Granyena o des de Forès, es contempla un mosaic de planes altes, marges i feixes, valls i torrents, un paisatge transformat i esculpit per la natura i l’acció de l’home. La varietat d’ambients acull una fauna i flora molt diversa d’origen eurosiberiana com dels secans. Els Espais d’Interès Natural de les Obagues del Riu Corb i de Granyena donen testimoni i protegeixen una bona part d’aquest territori singular amb els seus boscos de roures i alzines i les bores dels camins ple de lliris i molsa. I confiant en les papallones com a bio-indicadors: Als Comalats trobem gairebé 100 espècies de papallones diürnes diferents.2


Mapa Comalats

Si voleu saber més dels Comalats, la seva historia, la seva gent i els seus pobles, podeu seguir aquest enllaç.

Ametllers als ComalatsArc de Sant Martí a GlorietaRoselles al pla entre Glorieta i BelltallGlorieta vist des del Col Blanc Papallona ComalatsMolsa a les Obagues del riu CorbLliris de bosc (Font: Associació Obagues del Corb, https://twitter.com/ObaguesdelCorb)


  1. El topònim de Comalats està constituït per coma i lat. El primer significa depressió inscrita entre dues muntanyes de forma corbada . El segon té el significat d’ample, extens o vast. També trobem un origen més antic, iber, on lat es relaciona amb latz, aspre, una apreciació que no té correspondència pels comalatencs. Històricament, alguns dels pobles de la comarca portaven el afegit -lat o -lada com Granyena Lada, Guardia Lada, altres el nom sencer de la regió com La Sala de Comalats o Vallfogona de Comalats. 

  2. Joan Carles Hinojosa: La sorprenent diversitat de papallones dels Comalats (sud de l’altiplà de la Segarra) (Lepidoptera), Butll. Soc. Cat. Lep., 107: 145-150; 31.I.2017